Skip to Content

Invånare och Stadsdelar i New York

Invånare och Stadsdelar i New York

New York City är den största staden i USA som är uppdelat i fem stadsdelar. Här kommer vi att gå igenom hur många invånare NYC har samt vilka de olika stadsdelarna är.

Invånare i New York City

New York City har ungefär 8.5 miljoner invånare (2021) utspritt i de fem olika stadsdelarna. Detta är även New York City till ett av världens mest tätbefolkade områden med en yta på ca 786 kvadratkilometer.

Stadsdelar i New York City

New York City är uppdelat i 5 olika stadsdelar vilket är Manhattan, Queens, Bronx, Brooklyn och Staten Island. De största stadsdelarna när det kommer till befolkning och storlek är Brooklyn och Queens medan Manhattan är den stadsdel som är mest tätbefolkad.

Invånare per stadsdel

  • Brooklyn: 2 550 000
  • Queens: 2 300 000
  • Manhattan: 1 600 000
  • Bronx: 1 400 000
  • Staten Island: 500 000

Språk i New York City

Ca 36 procent av alla invånare är faktiskt födda i andra länder. Det talas mer än 800 olika språk i New York City, vilket man faktiskt kan höra när man är i staden. Men, precis som i resten av USA så talar man engelska i New York.

Kort Historia om New York City

New York City är en stad som har rötter långt tillbaka i tiden. Staden grundades år 1624 och döptes till New Amsterdam och har en handelspost for holländska kolonister. År 1664 övertogs kolonin av England och fick då namnen New York. New York blev huvudstaden i USA år 1790. Så är det inte idag, då Washington D.C. är huvudstaden i USA.

Om du har några frågor om invånare i New York, lämna gärna en kommentar nedan!